Glastec®

Glastec är ett unikt skydd för bilens rutor. Fördelen är att rutorna blir mycket lätta att hålla rena från insekter, smuts och trafikfilm, vilket ger bättre sikt.

Reflexer

Vid mörkerkörning minskar reflexerna. Studier i USA har visat att reaktionstiden vid körning i regn minskar med 25% om rutan är behandlad med Glastec.

Lång hållbarhet

Skyddet ska inte förväxlas med liknande produkter på marknaden. Glastec förenar sig med glaset och har därför en mycket lång hållbarhet.

Enkel rengörning

Rutan blir efter behandling tätare vilket gör att is, smuts, insekter mm inte får fäste på glaset som därför blir lätt att rengöra. Regndropparna glider också av rutan vid körning i högre hastigheter. Det gör att vindrutetorkarna inte behöver användas lika ofta.

DITEC
Lackkonservering

Rekond
Exteriör & Interiör

Protec
Textilimpregnering 

Rekond
Exteriör & Interiör